E-mail: nemesbikk@nemesbikk.hu

Egyházak

Református egyház
Római katolikus egyház


TEMETKEZÉS

A temető a református egyház tulajdonában van. A területet az önkormányzat gondozza.
A temetőben található a II. Világháborús emlékmű.


BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON-IDŐSEK OTTHONA

Székhely: 3592 Nemesbikk, Petőfi u. 15. Telefon: 49/458-812
Telephely: 3932 Erdőbénye Kossuth u. 13. Telefon: 47/336-021
Képviseli: Victor Dániel
Mobil: 30/219-5315
E-mail: bethel1@diakonia.hu
Az intézmény alapításának éve: 1995.
Az intézmény fenntartója: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Férőhelyek száma: 58 fő

A Magyar Református Egyház Diakóniai Iroda által fenntartásában működő Bethel Református Szeretetotthon-Idősek Otthona Adatvédelmi tisztviselője: – Kocsisné Kurucz Mária
3592 Nemesbikk, Petőfi út 15.
Email címe: bethel1@diakonia.hu
Telefonszám: 06/49/458-812
Az otthon az ország egész területéről fogad idős embereket. Cél az idős lakók életkörülményeinek, életminőségének javítása. Az igénybevétel önkéntes jelentkezés alapján, a jogszabályokban foglaltak szerint történik.
2009-ben az Erdőbényei Lídia Református Idősek Otthonával mint telephellyel bővült az intézmény. /Erdőbényén egyébként 1937 óta áll fenn a Szeretetotthon, 1955-ig fiú árvaházként, 1957-től pedig női otthonként működik./
A Nemesbikki otthon három szinten, tetőtér-beépítéssel, felújítva, esztétikus kivitelezéssel várja lakóit, jól felszerelt, építészeti megoldása a célnak megfelelő. Az otthon a bentlakásos ellátás keretein belül biztosítja az ellátást, ápolást-gondozást.

Az ellátás körülményei: Jelenleg 58 lakó él itt egy-, illetve kétágyas szobákban.
Összesen 41 lakószoba áll rendelkezésre. Minden szobában van hideg-meleg vizes mosdókagyló, központi fűtés, és szintenként tágas társalgó. A folyosókról nyílnak a női, férfi vizesblokkok.Nagy kert tartozik az otthonhoz, a gondozott udvaron sétaút, padok várják a szabadba vágyókat. A veteményes kert termései asztalra, befőzésre kerülnek, ez is segíti a házias jellegű étkezést. A lakók saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény pótolja az elhasználódott ruhaneműt. Az intézmény légköre testvéri, a hitélet gyakorlása szervezett formában is biztosított. Gyógytornász, fodrász, pedikűrös látogatja az intézményt szolgáltatásaival. A mentálhigiénés ellátást, lelki gondozást a helyi gyülekezet lelkipásztora végzi, de az otthon keresztyén jellegéből fakadóan minden munkatárs részt vesz a mentálhigiénés munkában. Ez teszi lehetővé, hogy a mentálhigiénés ellátás nagyon személyre szabottan történhessen, egyedi igényeket is figyelembe véve, az ápolás-gondozás folyamatába ágyazottan. Rendszeres orvosi ellátás heti négy órában biztosított, a szakorvosi ellátás igény szerint megszervezik. A terápiás foglalkoztatás szervezett, önkéntes alapú, a közösségi életben való aktív részvétel lehetősége biztosított (kerti munka, virágok gondozása, éttermi, konyhai segítés, a saját környezet rendben tartása). Naponta változó kulturális, szórakoztató lehetőségekkel lehet élni. /Filmvetítés, felolvasás, közös éneklés, klub programok./ Hétköznap reggelenként áhítat, keddenként bibliaóra, vasárnaponként Istentisztelet történik. Évente néhány alkalommal kisebb kirándulásokat szerveznek. /ónodi vásár, Miskolci nevezetességek/ Ünnepi alkalmak a gyülekezetek, a falubeli óvoda és iskola csoportjainak látogatása. Egyházi és nemzeti ünnepeinkre közösen készülnek, és együtt élik meg azokat.
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai…”
Mózes 5. könyve 33. rész 27. vers.