NEMESBIKK KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Közigazgatás

Főoldal
Köszöntő
Nemesbikkről
Közigazgatás
Közérdekű adatok
Intézmények
Sport
Szolgáltatók
Egyházak
Látnivalók
Pályázatok
Vissza az alap oldalhoz


Önkormányzat

Név: Nemesbikk Község Önkormányzata

Cím: 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.sz.
Telefonszáma: 06/49- 458-802, 458-803
E-mail: hivatal@nemesbikk.hu
Web: www.nemesbikk.hu

Polgármester: Andrásné Szendrei Rozália FÜGGETLEN
E-mail: polgarmester@nemesbikk.hu
Alpolgármester: Victorné Kardos Erika
Jegyző: Harangozóné Vitális Márta Klára
E-mail: jegyzo@nemesbikk.hu


Képviselők

NÉV JELÖLŐ SZERVEZET
Andrásné Szendrei Rozália polgármester FÜGGETLEN
Victorné Kardos Erika alpolgármester FÜGGETLEN
Kocsisné Kurucz Mária FÜGGETLEN
Beregi István FÜGGETLEN
Komáromi Imréné FÜGGETLEN

Bizottság

Ügyrendi Bizottság
Kocsisné Kurucz Mária elnök
Beregi István tag
Komáromi Imréné tag

NEMESBIKKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Székhely:
: 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.sz.
Telefonszáma: 46/ 49- 458-802, 458-803
E-mail: jegyzo@nemesbikk.hu

Web: www.nemesbikk.hu

Polgármester
: Andrásné Szendrei Rozália FÜGGETLEN
E-mail: polgarmester@nemesbikk.hu
Alpolgármester:
Victorné Kardos Erika
Jegyző: Harangozóné Vitális Márta Klára
E-mail:
jegyzo@nemesbikk.hu
Kirendeltségei, telephelyei, neve Címe
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Hejőszalontai Kirendeltsége 3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. út 6.
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Szakáldi Kirendeltsége:
3596 Szakáld, Aradi út 4.

Gazdálkodási ügyintéző: Magyari Mihályné Nemesbikk, Kiss Károlyné Nemesbikk
Szabó Hajnalka Hejőszalonta
Mike Péter Szakáld

Igazgatási ügyintéző: Komáromi Imréné Nemesbikk
Pinczés Péterné Hejőszalonta
Bereczné Pinczés Ágnes Hejőszalonta

Alapító Okirat»
Megállapodás »

A jegyző munkarendje a kirendeltségeken, melytől indokolt esetben eltérhet.

Hétfő Nemesbikk
Kedd Hejőszalonta
Szerda Szakáld
Csütörtök Nemesbikk
Péntek Hejőszalonta

A Közös Hivatalba az alapító önkormányzatok az alábbi munkaköröket és köztisztviselőket viszik be:

Nemesbikk (3 fő):
Igazgatási előadó Komáromi Imréné
Pénzügyi előadó Mihály-Bársony Judit
Adóügyi előadó Kiss Károlyné
Hejőszalonta (2 fő):
Igazgatási előadó Pinczés Péterné
Pénzügyi előadó Szabó Krisztián
Szakáld (2 fő)  
Igazgatási előadó Farkas Zsuzsanna
Pénzügyi előadó Gyurkovics Krisztina

Szabályzatok

2019
Belső Ellenőrzési Kézikönyv Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal*pdf
2018
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND  *pdf 
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Önköltségszámítási Szabályzata *pdf
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat *pdf
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről *pdf
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL.*pdf
Szervezeti integritást sértő események *pdf
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának Selejtezésének Szabályzata *pdf
Pénzkezelési Szabályzat II. *pdf
Pénzkezelési Szabályzat I. *pdf
Pénzkezelési Szabályzat Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal *pdf
Gazdálkodási Szabályzat Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal *pdf
Anyag-és Eszközgazdálkodási Szabályzat Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal*pdf
Bel-és Külföldi Kiküldetés Szabályzata Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal *pdf
Reprezentációs Szabályzat Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal *pdf
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Élelmezési Szabályzat *pdf
Gépjármű Igénybevételi Szabályzat Nemesbikk *pdf
INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT NEMESBIKK*pdf
Élelmezési Szabályzat Szakáld *pdf
INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT SZAKÁLD *pdf
Gépjármű Igénybevételi Szabályzat Szakáld *pdf
Pénzkezelési Szabályzat Szakáld *pdf 
ETIKAI KÓDEX - SZAKÁLD *pdf 
Gépjármű Igénybevételi Szabályzat Hejőszalonta *pdf
Pénzkezelési Szabályzat Hejőszalonta*pdf
INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT HEJŐSZALONTA *pdf
Élelmezési szabályzat *pdf
ETIKAI KÓDEX - HEJŐSZALONTA*pdf

Letölthető Nyomtatványok

Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához_*pdf

ÁNYK programmal kitölthető nyomtatványok

2014  
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Működési engedély iránti kérelem, valamint kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése
BEJELENTÉS a működési engedély illetve, a működési engedélyről szóló igazolás visszaadásáról, illetve tevékenység megszüntetéséről
NYILATKOZAT /vállalkozók részére/
M U N K Á L T A T Ó I I G A Z O L Á S
N Y I L A T K O Z A T havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személyek részére
BEVALLÁS gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz
K É R E L E M Közlekedési kedvezmények megállapításához
Nyilatkozatok a közlekedési kedvezmények megállapításához
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS
ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról