NEMESBIKK KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Intézmények

Főoldal
Köszöntő
Nemesbikkről
Közigazgatás
Közérdekű adatok
Intézmények
Sport
Szolgáltatók
Egyházak
Látnivalók
Pályázatok
Vissza az alap oldalhoz


Zrínyi Ilona Általános Iskola

Székhelye: 3593 Hejőbába, Fő u. 15
Név: Móra Ferenc Tagiskola

Cím: 3592 Nemesbikk, Alkotmánytér 16.sz.
Tagiskolavezető: Falucskai Gábor
Elérhetőség: 49/351-093

Nemesbikk alsótagozatos általános iskolával, és napközi otthonos óvodával rendelkezik, amelyet társulásban üzemeltet Hejőbábával.

Felsőtagozatos iskolások:

A bejárás menetrendszerinti autóbusszal történik.
A helyi tagiskolában 3 fő pedagógus dolgozik.
A 4 évfolyam 2 csoportban tanul.
Az iskola épülete jól felszerelt. 5 tanteremmel rendelkezik. Ebből egy számítástechnikai terem. A tantermekben digitális táblákat használnak. Az iskola rendelkezésére áll egy tornaszoba is.

2012. október 20-án adták át a felújított iskola épületét.

"A Nemesbikki iskola energetikai fejlesztése" című, KEOP-4.9.0/11-2011-0186 azonosító- számú pályázat segítségével az önkormányzat 31.774.299 Ft támogatást kapott a beruházás megvalósítására, amely a projekt teljes költségének 85%-át fedezte.
A projekt keretén belül sor került az épület külső hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, a régi, korszerűtlen kazán helyére kondenzációs rendszerű került üzembe helyezésere, a meglévő radiátorokra termosztatikus szelepeket szereltek.
A komplex enregetikai fejlesztés eredményeként egy sor fűtési rendszert támogató, környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító 6 db napkollektor és dupla hőcserélős álló melegvíz tartály kiépítését végezték el.
A felújított épületben korszerűbb körülmények között tanulhatnak a gyerekek, és taníthatnak a tanárok.


Nemesbikki Nefelejcs Óvoda

Cím: 3592 Nemesbikk, Alkotmánytér 20.sz.

Elérhetőség: 49/351-009

Óvodavezető : Kocsisné Árvai Éva

Nemesbikk alsótagozatos általános iskolával, és napközi otthonos óvodával rendelkezik, amelyet társulásban üzemeltet Hejőbábával.
Az óvoda épülete 2011 évben teljeskörűen felújításra, korszerűsítésre került. Az óvodában 2 csoport működik. A gyermekekkel 2 fő óvónő és 2 fő dajka foglalkozik.


KONYHA

Cím: 3593 Nemesbikk, Alkotmánytér 20.sz.
Élelmezésvezető: Komárominé Takács Judit
Telefon: 49/ 351-009
A településen a napközi otthonos óvoda konyhája biztosítja az alsó tagozatos tanulók és az óvodások étkeztetését.


Művelődési Ház

Cím: 3592 Nemesbikk, Petőfi u.1.sz.

A település főútcáján haladva is szembeötlő a Művelődési Ház impozáns épülete, melyben kulturált körülményeket biztosít a település valamennyi rendezvényének színvonalas lebonyolításához.


Teleház és könyvtár

Cím: 3592 Nemesbikk. Petőfi ú 13.sz.

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 13-17

Teleház szolgáltatás: Mozgókönyvtár, internet szolgáltatás amit a község lakossága ingyen vehet igénybe.

2008. július 1-jétől a Tiszaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 11 településén működik a mozgókönyvtári szolgáltatás. Könyvtárunk egyrészt a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása Hivatala, Tiszaújváros Önkormányzata és a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár között létrejött Közszolgáltatási Megállapodás alapján, másrészt a könyvtár és Nemesbikk Önkormányzatával kötött Megbízási Szerződés mozgókönyvtári szolgáltatás megrendelésére alapján végzi e tevékenységét.

Ezen Szerződés alapján a szolgáltató központként működő könyvtár négy területen fejti ki tevékenységét:
· dokumentumszolgáltatás (könyv, folyóirat, DVD beszerzés, ajándék és letéti csere)
· információszolgáltatás (a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásairól)
· módszertani tevékenység ( oktatás, pályázatfigyelés, pályázatírás)
· közösségi szolgáltatások (könyvtári rendezvények szervezése)
A tiszaújvárosi kistérség tizenegy könyvtári szolgáltatóhelyet lát el, közte: Nemesbikk


Orvosi Rendelő

Cím 3592 Nemesbikk, Petőfi u.13.
Elérhetőség
Házi orvos: Dr. Danyi Mária
Rendelési idő
Hétfő: 08.00-11.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 08.00-16.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00

Név: TANÁCSADÓ
Cím 3592 Nemesbikk, Petőfi u.13.
Elérhetőség
Védőnő: Leskó Beáta
Rendelési idő
Kedd: 09.00-11.00
Péntek: 09.00-11.00


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztatás a Nemesbikki Család – és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásokról és tevékenységéről
A család - és gyermekjóléti szolgáltatás tartalma és feltételei
A Család - és gyermekjóléti szolgálat egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.
- A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez

- Családsegítő szolgáltatás: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szolgáltatás elemeinek tartalma
 tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító ellátásokról, és a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, segítő beszélgetések,
 hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
 A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
 családlátogatások (alapellátásban havi 3 alkalommal)
 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek illetve család problémáinak rendezését a jelentkező működési zavarok ellensúlyozását
 a családsegítő munkatárs kezdeményezi szükség esetén egyéb gyermekvédelmi ellátások igénylését, szociális alapellátások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét
 tájékoztatást nyújt a területileg illetékes család-és gyermekjóléti központ szolgáltatásairól, szükség esetén kezdeményezi ezek igénybevételét
 veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet
 felméri a gyermek veszélyeztetettségének mértékét
 szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez /védelembevétel stb./
 együttműködik a család és gyermekjóléti központ esetmenedzserével
 felkérésre környezettanulmányt készít
 veszélyeztetettség esetén kitölti a szükséges gyermekvédelmi adatlapokat
 a szociális törvény alapján vezeti, az intézményi nyilvántartást használja a számára kötelező nyilvántartásokat:
a., A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet által meghatározott „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer.
b., A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet által meghatározott, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának adatai alapján, egységes adatbázis.
 Az intézmény nyilvántartást vezet a Gyvt. 139. §-a és az Szt. 20. §-a által meghatározott adatokról.

A Családsegítő munkatárs neve: Kurovics János Andrásné
Elérhetőségei:
Telefon: 06 20 324-41-92, Email cím: bikkgyermekjoleti@gmail.com

A szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: Hejőszalonta Polgármesteri Hivatal: 8:30-12:30
Kedd: Nemesbikk Könyvtár 12:00 – 16:00
Szerda: Hejőszalonta Polgármesteri Hivatal 8:00-12:00
Csütörtök: Nemesbikk Könyvtár 8:30- 10:30 Szakáld Polgármesteri Hivatal 13:00-15:00
Péntek: Nemesbikk Könyvtár 8:00-12:00
Ügyfélfogadási időn túl, csak sürgős esetben előre egyeztetett időpontban van lehetőség ügyfélfogadásra munkaidőben.
Munkaidő: Hétfő-péntek 8:00-16:00 Ebédidő: 12:00-12:20
A járványhelyzet ideje alatt, csak kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadom az ügyfelet!
Munkaidőn kívül krízis helyzetben, mely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait érinti a Tiszaújvárosi Család - és Gyermekjóléti Központ által működtetett ügyeletet kell hívni!
Telefonszám:06-70 199-2025
Hétfőtől péntekig 16:00 –tól másnap reggel 8:00 óráig
Szombat –Vasárnap és munkaszüneti napokon 0 – 24:00 óráig


A családsegítő, amennyiben a segítségnyújtás megoldható az első találkozáskor a következő segítséget tudja nyújtani a vonatkozó jogszabályok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében.
• Információnyújtás
• Időpontfoglalás hivatalos ügyek intézéséhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz való eléréshez
• Tájékoztatás és információ az üggyel kapcsolatos illetékes szervezethez, hivatallal való kapcsolatfelvételhez
• Kérelmek, egyéb a szolgálat illetékességéhez kapcsolódó hivatalos iratok, levelek megírása, a kapott iratok értelmezése (Család-és Gyermekjóléti Központ, Gyámhivatal, Önkormányzatok, Munkaügyi Szervek, stb.)
• Ezen kívül minden olyan segítségnyújtás, amit a szolgálat családsegítője egy interjúval lezárhatónak ítél meg és a jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozik.

Kurovics János Andrásné
családsegítő


Falugondnoki szolgálat

Tájékoztatás a falugondnoki szolgáltatásról

Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról szóló 9/2020. XII. 15.) önkormányzati rendeletében részletesen szabályozza a falugondnoki szolgáltatás feladatait.
A Falugondnoki Szolgálat 2021. március 24. napján bejegyzésre került a szolgáltatói nyilvántartásba.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:
 betegek,
 mozgáskorlátozottak,
 kismamák,
 idősek,
 akik számára a közlekedés egészségi állapotuk,
 életkoruk miatt nehézséget okoz,
 egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz.

Egészségügyi Intézménybe szállítás:
Minden héten szerdai napon 8:00 órai indulással a Polgármesteri Hivataltól ( A szakrendelésre érdemes szerdai napra kérni az időpontot)
3 munkanappal előbb bejelenteni és egyeztetni a falugondnokkal

Gyógyszerkiváltás:
Minden héten szerdai napon 13:00 órai indulással a Polgármesteri Hivataltól

Nagybevásárlás, hivatalos ügyek intézése Tiszaújvárosba:
Minden héten kedd és péntek 9:00 órai indulással a Polgármesteri Hivataltól
3 munkanappal előbb bejelenteni és egyeztetni a falugondnokkal

Napi beszerzések: A mindennapi megélhetéshez szükséges áruk ( alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása ) Igényüket kérem időben jelezzék, ha a bevásárlást szeretnék igénybe venni
Feladatellátás rendszeressége: Hetente kétszer, hétfőn és pénteken

A szolgáltatás igénybevételét kérem időben jelezzék, mivel a kocsi 4 személy szállítására alkalmas!
A falugondnokkal az alábbi elérhetőségen vehetik fel a kapcsolatot:
Karikás Nándor falugondnok: 06-49-458-802

Andrásné Szendrei Rozália
polgármester